Den digitale ildsjæl 2016 – Birkelse Gods og JSJ-Agro I/S

Sidste Nyheder | 0

Prisen for ”Den Digitale ildsjæl 2016”
er tildelt
Birkelse Gods og JSJ-Agro I/S,
Kammerherrensvej 62, 9449 Aabybro

Motivation
Birkelse Gods og JSJ-Agro I/S driver planteavl på 2.400 ha (svarende til ca. 3.200 fodboldbaner eller 1/3 af Amager) med fokus på en naturlig vækst af bl.a. vinterhvede, vinterrug, vinterraps, vårbyg, vårhavre, kartofler og juletræer.

Birkelse Gods og JSJ-Agro I/S er ejet af Jørgen Skeel og Jens Richter Jungersen. I erkendelse af, at effektivisering er en nødvendighed i en moderne virksomhed besluttede ejerne at udvide effektiviseringen til også at omfatte kontoret.

Gennem flere år har Birkelse arbejdet med digitalisering af kontorrutinerne - og arbejdet fortsætter. Forandringen begyndte med behandling og opbevaring af bilag med henblik på sammenhæng mellem processer og indhold. Leverandørfakturaer modtages digitalt, hvorefter de indgår i arkivet samtidig med de rundsendes til godkendelse hos de ansvarlige med efterfølgende betaling. Med et automatisk flow, sikres den viden der indgår i administrationen samtidig med man ved hvor de forskellige dokumenter er i processerne. Samarbejdet med revisorer og andre samarbejdspartner er blevet lettere.

Automatisering og effektivisering er nødvendige elementer, når man skal drive forretning ikke mindst i landbruget. Ud over regnskabsdata har man hos Birkelse erkendt, at der i virksomheden er mange andre informationer, som er nødvende at tages vare på. Sammen med en effektiv drift hører en lang række maskiner til løsning af de mangeartede opgaver. Med maskinpark og ejendomme har Birkelse behov for sikkerhed og orden i dokumentationen og den må gerne være til rådighed når man er på farten.

Birkelse Gods og JSJ-Agro I/S har bidraget med ønsker, der har været med til at fremme udviklingen af det brugervenlige Dokview® koncept.

Med digitalisering og automatisering af arbejdsprocesser er kontorarbejdet effektiviseret på en måde, så alle driftsgrene / afdelinger hele tiden kan følge med i informationsstrømmen. Birkelse JSJ-Agro er meget beviste om værdien af digitalisering, der har betydet stor lettelse i det administrative arbejde og i kommunikationen mellem administration og de ansvarlige i hver afdeling.

Med venlig hilsen
Bent Okholm
Direktør
ELO Digital Nordic / Dokview ApS

ELO Digital Office

Birkelse Gods

Birkelse Gods

Prismodtagerne af "Den digitale ildsjæl 2016"

Prismodtagerne Jens Richter Jungersen og Maria Lindholm Christensen

 

Birkelse Gods og JSJ-Agro I/S anvender Dokview® konceptet, der er baseret på ELO Digital Office - et brugervenligt system til håndtering af dokumenter og forretningsprocesser.

I løsningen indgår Dokview® powered by ELO i skyen, hvilket giver brugeren adgang til et brugervenligt og enkelt dokumentstyringssystem med integration til dine foretrukne kontorprogrammer. I løsningen indgår funktion til automatisk behandling af kommunikation med leverandører, fakturabehandling og e-Boks. Samtidig er der funktioner, så man kan anvende sine data fra mobile enheder.