Workflow

Dokview Workflow

Formål
Formålet med Dokview® - Arbejdsgang er, at automatisere fx bilagsprocessen med henblik på at arbejdsgange er effektive og at mulige fejlkilder minimeres. Der er ikke behov for manuelt at printe og bære en faktura rundt til medarbejdere, der skal godkende fakturaen og derefter vende tilbage til bogholderen. Her spares mange penge til papir, print og arbejdskraft på kontoret.

Fordele

  • Fakturagodkendelsen automatiseres 
  • Der er altid overblik over arbejdsgangen - hvor langt er bilaget i processen? 
  • Sparer tid og penge

Hvordan virker det?

  • Alle relevante oplysninger indtastes i den samme formular 
  • I forbindelse med godkendelse af bilag, opsættes der en arbejdsgang, hvor der er flere personer involveret i godkendelse og betaling af det enkelte bilag